fa.Správa státního pivovaru v Kácově nad Sázavou, maj. Čsl. Stát, Ústřední ředitelství státních statků a lesů v Praze, skupina pro polní hospodářství (do 1947)