Historie pivovaru

1457

Založení pivovaru

1457

Košínové z Košíně (do 1473)

1473

Kuneš Dvořecký z Olbramovic, Václav Dvořecký z Olbramovic, Ondřej Dvořecký z Olbramovic (do 1516)

1516

Jan Dvořecký z Olbramovic (do 1523)

1523

Dvořečtí z Olbramovic, Eva Dvořecká z Olbramovic ( za její nezletilosti spravoval panství a pivovar Přech Dvořecký z Olbramovic) (do 1536)

1536

Jan Tetour z Tetova (do 1541)

1541

Lev Tetour z Tetova, Bedřich Tetour z Tetova, Kryštof z Jandourfu (do 1555)

1555

Jan Čejka z Olbramovic (do 1559)

1559

Václav Čejka z Olbramovic (za jeho nezletilosti pivovar spravovali – Johanka Čejková z Olbramovic, Petr Hamza ze Zábědovic na Morašicích a Burian Čejka z Jelčan) (do 1601)

1601

Karel Čejka z Olbramovic (do 1620)

1620

konfiskace královskou korunou (do 1623)

1623

Jan Baptista Werde z Werdenberku s manželkou Kateřinou (do 1626)

1626

Jan Oktavián Kinský z Vchynic a Tetova (do 1628)

1628

Jan de Vitte z Lilienthalu (do 1630)

1630

Anna de Vitte z Lilienthalu rozená z Glauchova (do 1635)

1635

Benigna Kateřina z Lobkovic (do 1653)

1653

Vilém Popel z Lobkovic (do 1656)

1656

František Scheidler s ženou Barborou (do 1682)

1682

Ferdinand Kryštof Scheidler (do 1688)

1688

František Bohumír z Kaisersternu (do 1701)

1701

vdova Marie Renata z Kaisersternu (do 1711)

1711

Karel Jáchym Breda z Erbassu (do 1725)

1725

Karel Richard Schmidlin ze Schmidlin (do 1726)

1726

Marie Anna Františka arcivévodkyně toskánská ( zemřela 1741)

1741

sídlo panství, Marie Anna Karolína vévodkyně bavorská (do 1751)

1751

Klement František vévoda bavorský (do 1770)

1770

Maxmilián Josef kurfiřt bavorský (do 1777)

1777

Karel August ze Zweibruckenu (do 1784)

1784

Kristian August z Valdeka (do 1790)

1790

Karel August ze Zweibruckenu (do 1795)

1795

Maxmilián Josef ze Zweibruckenu, kurfiřt bavorský (do 1805)

1805

Ferdinand arcivévoda salzburský a arcivévoda toskánský (do 1824)

1824

Leopold II, arcivévoda toskánský (do 1847)

1847

Nejvyšší soukromý fond, Habsburg – Lothringen Ferdinand I. císař rakouský (do 1875)

1875

Habsburg – Lothringen František Josef I. císař rakouský (do 1916)

1916

Habsburg – Lothringen Karel I. císař rakouský (do 1918)

1918

Republika československá – správa habsbursko lotrinských statků (do 1921) 

1922

Republika československá – fa. Správa státního pivovaru v Kácově, maj. Čsl. stát (do 1939)

1939

fa.a maj.Protektorát Čechy a Morava, pivovar v Kácově nad Sázavou (do 1945)

1945

Republika československá – státní pivovar (do 1946)

1946

fa.Správa státního pivovaru v Kácově nad Sázavou, maj. Čsl. Stát, Ústřední ředitelství státních statků a lesů v Praze, skupina pro polní hospodářství (do 1947)

1948

Správa státního pivovaru v Kácově, Ústřední ředitelství státních statků a lesů – vrchní správa státního pivovaru v Benešově (do 1949)

1949

Středočeské pivovary n.p. – pivovar Kácov nad Sázavou (do 1952)

1952

Benešovské pivovary (do 1954)

1954

Středočeské pivovary (do 1957)

1957

pivovar uzavřen (do 1994)

1994

Adoss Assistans (do 1995)

1995

pivovar uzavřen (do 2001)

2001

DAVEP s.r.o. respektive Pivovar Kácov s.r.o. (do 2004)

2004

1. 5. došlo k přejmenování společnosti na Pivovar Hubertus Kácov